Thông báo: Link tham gia Hội thảo Quản lý chất lượng bệnh viện trực tuyến

  02:07 PM 28/06/2022

Vui lòng bấm vào link sau đây để tham gia hội thảo: 

https://us02web.zoom.us/j/82640454115?pwd=OZvUyASF3V8EZErCgt36_aATeu0ste.1 

Hoặc truy cập: theo địa chỉ trên phần mềm ZOOM

Meeting ID: 826 4045 4115
Passcode: qlcl2906 

Các điểm cầu vui lòng đổi tên theo đơn vị mình đang công tác để Ban Tổ chức dễ dàng kiểm soát lượng người tham gia 

Chia sẻ