HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Thông qua Kỹ thuật mới “Điều trị thoái hóa khớp gối bằng phẫu thuật nội soi kết hợp tiêm khối dung dịch chứa tết bào gốc trung mô lấy từ mô mỡ tự thân”
  16:54 05/01/2022
Chiều ngày 04/11/2021, Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Điều trị thoái hóa khớp gối bằng phẫu thuật nội soi kết hợp tiêm khối dung dịch chứa tết bào gốc trung mô lấy từ mô mỡ tự thân” của Khoa Phẫu thuật khớp và Khoa sinh học phân tử, Bệnh viện TWQĐ 108.
Thông qua Đề cương đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bệnh viện: “Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ, người tiền đái tháo đường và kết quả của các biện pháp can  thiệp tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  10:22 15/12/2021
Chiều ngày 15/12/2021 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa công nghệ cấp bệnh viện đã họp và thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học về: “Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ, người tiền đái tháo đường và kết quả của các biện pháp can thiệp tại Bệnh viện TWQĐ 108”- Chủ nhiệm đề tài: TS BS Ngô Thị Phượng – Khoa Nội Tiết, Bệnh viện TWQĐ 108.