Giới thiệu Khoa Chẩn đoán chức năng

  12:45 AM 12/07/2018

TS. BS Nguyễn Thanh Thảo

Chủ nhiệm Khoa

 

1. Vị trí, chức năng:

- Là khoa cận lâm sàng chuyên khoa sâu, tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành Chẩn đoán chức năng, trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

- Trực tiếp tổ chức, điều hành, sử dụng các trang thiết bị y tế để thực hiện các kỹ thuật thuộc lĩnh vực thăm dò chức năng cho các đối tượng bệnh nhân ngoại trú và nội trú; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo đúng quy chế, quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

2. Nhiệm vụ: 

- Thực hiện các các kỹ thuật thăm dò chức năng phục vụ công tác khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị người bệnh.

- Tham gia đào tạo sau đại học, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Chẩn đoán chức năng của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thuộc chuyên ngành Chẩn đoán chức năng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chấn đoán, cấp cứu, điều trị.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Chẩn đoán chức năng học toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên ngành.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo phát triển chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.


Liên hệ: 024. 62784177

Chia sẻ