Giới thiệu Ban Công tác xã hội

  08:23 AM 13/07/2021

CN. Nguyễn Tuấn Quận

 Trưởng ban

1. Chức năng:

- Là cơ quan trực thuộc Bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo thực hiện các mặt về công tác xã hội nhằm hỗ trợ người bệnh được thụ hưởng một cách hiệu quả các dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý- xã hội trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

2. Nhiệm vụ:

- Tư vấn và phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện tham mưu giúp Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện các mặt về công tác xã hội nhằm hỗ trợ người bệnh được thụ hưởng một cách hiệu quả các dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý- xã hội trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

- Tổ chức, triển khai các hoạt động công tác xã hội để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh của Bệnh viện và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH cho người bệnh, người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh: đón tiếp, chỉ dẫn, tư vấn về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thăm hỏi, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình; hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.

- Thực hiện hoạt động thông tin, quan hệ công chúng phối hợp với Phòng Chính trị (là cơ quan chủ trì) và các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng; thông cáo báo chí các sự kiện để giới thiệu những tiến bộ, thành tựu Bệnh viên đạt được theo Quy chế quản lý truyền thông, internet và mạng xã hội tại Bệnh viện TWQĐ 108; phối hợp tổ chức tư vấn giáo dục sức khỏe và cung cấp các kiến thức cần thiết liên quan đến bệnh lý để nâng cao sự hiểu biết của người bệnh, phối hợp cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám, chữa bệnh đến người bệnh và người nhà người bệnh.

- Vận động và sử dụng đúng quy định, đúng mục đích nguồn tài trợ cho ngưO! bệnh; tuyên truyền, vận động sự tham gia, ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân gây quỹ hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

- Hỗ trợ nhân viên y tế, cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị tại Bệnh viện.

- Phối hợp tổ chức đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; giải quyết các góp ý, khiếu nại của người bệnh và người nhà người bệnh.

- Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác xã hội cho nhân viên y tế; xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại các khoa.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Chia sẻ