Giới thiệu Viện Thần kinh A7

  10:33 AM 04/05/2021

TS.BS Nguyễn Trọng Yên

Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh

1. Vị trí, chức năng:

Là Viện chuyên khoa sâu, đầu ngành, tuyến cuối của Quân đội về lĩnh vực thần kinh và đột quỵ não, trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Trực tiếp tổ chức, điều hành việc tiếp nhận, khám bệnh, điều trị ngoại trú, thu dung điều trị nội trú cho các đối tượng bệnh nhân; khám và điều trị theo yêu cầu, phát triển công nghệ y học ứng dụng điều trị các bệnh lý thần kinh và đột quỵ não theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

2. Nhiệm vụ:

- Khám bệnh, tư vấn, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị, phẫu thuật và phòng ngừa các bệnh lý thần kinh nội khoa, ngoại khoa, bệnh lý mạch máu thần kinh và đột quỵ não.

- Tham gia đào tạo sau đại học, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Thần kinh và Đột quỵ não của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Thần kinh và Đột quỵ não, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, phẫu thuật, điều trị, phục vụ toàn diện người bệnh.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Thần kinh và Đột quỵ não toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành để nhanh chóng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành Thần kinh, Đột quỵ não trong nước và quốc tế.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Viện cùng các khoa trực thuộc vững mạnh toàn diện, chăm lo phát triển chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

3. Tổ chức biên chế 

Gồm 05 khoa trực thuộc Viện:

- Khoa Nội thần kinh (A7-A)

- Khoa Ngoại thần kinh (A7-B)

- Khoa Đột quỵ não (A7-C)

- Khoa Hồi sức thần kinh (A7-D)

- Khoa Can thiệp mạch thần kinh (A7-E)

Chia sẻ