Y HỌC THƯỜNG THỨC

Siêu âm hệ cơ xương khớp
08:07 06/01/2021
Hệ cơ xương khớp của con người được tạo ra từ hàng trăm mảnh-một số mảnh rất nhỏ được thiết kế để phối hợp với nhau cùng tạo ra chuyển động. Khi bạn đứng dậy và đi ngang qua phòng, bạn đã phối hợp...