Giới thiệu Trung tâm Thẩm mỹ

  02:33 PM 19/04/2024

 

 

PGS.TS. TTƯT Vũ Ngọc Lâm

Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm phụ trách Giám đốc Trung tâm

 

PGS.TS Nguyễn Quang Đức

Phụ trách Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và tạo hình kiêm Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình và vi phẫu

kiêm phụ trách Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ

Chia sẻ