Giới thiệu Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh (C8)

  09:52 AM 14/07/2021

 

 

Chức năng:

- Là Trung tâm chuyên khoa sâu, đầu ngành, tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

- Tham mưu giúp cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và trực tiếp quản lý, chỉ đạo chuyên môn và trực tiếp điều phối, tổ chức thực hiện các kỹ thuật, tư vấn các chỉ định cần thiết cho các kỹ thuật chẩn đoán, cấp cứu, can thiệp thuộc lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh đối với các loại bệnh lý nội, ngoại khoa; nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ, phát triển kỹ thuật mới thuộc chuyên ngành.

 Nhiệm vụ:

- Trực tiếp điều hành các khoa trong Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh tổ chức tiếp nhận, điều phối thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, bố trí dây chuyển hợp lý, khoa học phục vụ người bệnh và đáp ứng các chỉ định của lâm sàng, đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả chẩn đoán.

- Tham gia hội chẩn, phối hợp với các khoa có liên quan xây dựng quy trình thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, theo dõi đánh giá quá trình điều trị cho người bệnh và thực hiện các kỹ thuật điện quang, siêu âm can thiệp khi cần thiết.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến, phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu thuộc chuyên ngành.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; Trung tâm và các khoa vững mạnh toàn diện; quan tâm chăm lo phát triển chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Chia sẻ