Thông qua Kỹ thuật mới “Kỹ thuật tách huyết tương giàu tiểu cầu LAB -PRP ứng dụng trong hỗ trợ điều trị tự thân một số bệnh lý”

Chiều ngày 17/9/2019 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Kỹ thuật tách huyết tương giàu tiểu cầu LAB -PRP ứng dụng trong hỗ trợ điều trị tự thân một số bệnh lý” – Khoa Sinh học Phân tử, Bệnh viện TWQĐ 108.

Nhóm kỹ thuật của Khoa Sinh học phân tử dựa trên cơ sở lý thuyết, các qui trình của nước ngoài, các trang thiết bị sẵn có tại Labo tế bào gốc và nhu cầu thực tế của lâm sàng đã thiết lập, tối ưu được kỹ thuật tách huyết tương giàu tiểu cầu với hiệu suất tách tiểu cầu cao, hiệu quả điều trị đáp ứng được yêu cầu của lâm sàng.

Thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện đánh giá cao kỹ thuật, tính khả thi cao và thống nhất cho phép nhóm kỹ thuật triển khai để đáp ứng những yêu cầu của lâm sàng tốt hơn nữa.

Khoa Khoa học Quân sự

Chia sẻ