Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Bệnh Truyền nhiễm mới nổi và tái nổi" Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm

  03:15 PM 18/09/2023

Xem toàn thông báo: Tại đây 

 

 

 

 

Xem toàn thông báo: Tại đây

Chia sẻ