Phát huy vai trò công tác tuyền truyền miệng, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống tại Bệnh viện tuyến cuối toàn quân

  09:36 AM 27/07/2021
Để truyền tải toàn bộ văn kiện Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện; đồng thời kiểm tra, rèn luyện đội ngũ báo cáo viên cơ sở, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021.

Hội thi Báo cáo viên Bệnh viện TWQĐ 108 năm 2021

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào hoạt động khám chữa bệnh và các mặt công tác trong toàn Bệnh viện. Đây là dịp để đội ngũ cấp ủy các cấp trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng; công nhận báo cáo viên tiêu biểu của các đơn vị.

Những năm qua, công tác tuyên truyền miệng tại Bệnh viện TWQĐ 108 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Bệnh viện và các cấp ủy đảng cơ sở. Hội thi năm nay đã thu hút sự tham gia của 88 báo cáo viên, đặc biệt trong đó chủ yếu là các Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy của các viện, trung tâm, phòng, khoa, ban đến từ các tổ chức Đảng trong Bệnh viện.

Hội thi được tổ chức thành 3 vòng: Vòng Sơ khảo, vòng Chung khảo và Chung kết, từ 88 thí sinh ban đầu Ban Giám khảo chọn được 36 thí sinh vào vòng Chung khảo, đây thực sự là vòng thi gay cấn với sự tranh tài của nhiều thí sinh chất lượng. Với việc đánh giá công tâm, khách quan Hội thi chọn ra được 10 thí sinh đạt điểm giỏi, có thí sinh đạt điểm gần tuyệt đối để vào vòng Chung kết.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo – Các chuyên gia từ Học viện Chính trị, Cục Tuyên huấn, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đồng thời vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo chi viện cho các điểm nóng của dịch bệnh nhưng các báo cáo viên vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho hội thi, bài dự thi đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức tuyên truyền góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, giữ vững trận địa tư tưởng, an ninh chính trị, an toàn tại đơn vị.

Điểm nổi bật tại hội thi lần này là các thí sinh phải độc lập nghiên cứu, lựa chọn nội dung tuyên truyền sát chủ đề hội thi, yêu cầu đi sâu vào những điểm mới, những vấn đề mang tính thời sự tránh các bài dự thi đề cập quá rộng hay nhìn một cách bao quát nội dung nghị quyết. Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, trình độ, năng lực, hình thức, phương pháp của đội ngũ báo cáo viên các cấp, để bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền miệng của Bệnh viện.

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tại Bệnh viện TWQĐ 108 được tổ chức một cách nghiêm túc, hoàn thành đúng nội dung, chương trình đề ra và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Kết thúc, Hội thi đã chọn được thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hội thi Báo cáo viên cấp Bộ Quốc phòng. Hội thi đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại các đơn vị trong Bệnh viện.

Hình ảnh các báo cáo viên

 

 

 

 

 

Thực hiện: Mai Hằng, Bùi Thuấn – Truyền thông Bệnh viện

Chia sẻ