Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù”

  08:53 AM 27/02/2020
Tại Bệnh viện TWQĐ 108, Hội đồng Khoa học đã họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù” – Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh – Đơn vị Chủ trì: Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108.

 

Nghiên cứu được tiến hành với 2 mục tiêu: Xây dựng thành công quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù và đánh giá kết quả sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù.

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu TS. Bùi Tiến Sỹ đã trình bày trước Hội đồng những kết quả mà nhóm nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao với sự chuẩn bị công phu, phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia giỏi có nhiều kinh nghiệm và có máy móc hiện đại....nên kết quả đạt được có độ chính xác, độ tin cậy và có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao. Hội đồng khoa học thống nhất đánh giá đề tài hoàn thành ở mức xuất sắc và đề nghị cho tiếp tục được nghiệm thu chính thức cấp quốc gia.

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ