Mời chào giá trang thiết bị y tế thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám và điều trị tại Viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương - Bệnh viện TWQĐ 108

  12:06 PM 19/09/2023
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám và điều trị tại Viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương - Bệnh viện TWQĐ 108 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện TWQĐ 108.

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của cơ quan, người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ban Quản lý các Dự án – Bệnh viện TWQĐ 108.

- Địa chỉ: Tầng 5, Nhà chỉ huy cơ quan, Bệnh viện TWQĐ 108, số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Trung tá Nguyễn Võ       Chức vụ: Phó Trưởng Ban Quản lý các Dự án.

Số điện thoại: 0989681899          Email: nguyenvo36@yahoo.com.

+ Đại úy Trần Trung           Chức vụ: Trợ lý Ban Quản lý các Dự án.

Số điện thoại: 0986.456.909        Email: trantrung.da108@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ban Quản lý các Dự án – Bệnh viện TWQĐ 108.

- Địa chỉ: Tầng 5, Nhà chỉ huy cơ quan, Bệnh viện TWQĐ 108, số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Hãng sản xuất, Nhà cung cấp (sau đây gọi tắt là các đơn vị) phải lập bảng đáp ứng tính năng kỹ thuật chi tiết của hàng hóa, thiết bị do đơn vị chào đảm bảo theo đúng thứ tự so với yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục 03.

- Bệnh viện TWQĐ 108 đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị của các đơn vị chào dựa trên bảng kê khai thông số kỹ thuật do đơn vị tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục 03 là các thông số yêu cầu tham khảo để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Các đơn vị có thể chào loại thiết bị, hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp thiết bị, hàng hóa các đơn vị chào không đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật yêu cầu, Bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí cấu hình, thông số kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của thiết bị, Bệnh viện sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị để phù hợp với thực tế thiết bị, hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả khám và điều trị tại Bệnh viện.

- Các đơn vị cung cấp kèm theo báo giá các kết quả trúng thầu gần nhất (nếu có) trong vòng 120 ngày của các thiết bị tương tự chào giá cho Bệnh viện. Nội dung chi tiết yêu cầu báo giá cụ thể như sau:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

- Chi tiết có Phụ lục 01 “Danh mục các trang thiết bị cần báo giá” kèm theo; Phụ lục 02 “Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan”; Phụ lục 03 “Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật” kèm theo.

- Thiết bị các đơn vị chào giá có thời gian bảo hành, bảo trì (miễn phí) tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện TWQĐ 108, số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Thiết bị trong quá trình vận chuyển, bảo quản phải thực hiện theo quy định của Nhà sản xuất thiết bị; việc lắp đặt phải do chuyên gia của chính hãng hoặc chuyên gia của Nhà thầu lắp đặt; chuyên gia lắp đặt phải có chứng nhận của hãng sản xuất thiết bị đã qua lớp đào tạo về lắp đặt thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng; chi tiết thời gian giao hàng từng thiết bị, gói thầu theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: 30% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán: Bằng số lượng thực tế nhà thầu đã thực hiện nhân với đơn giá cố định trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.

Điều kiện tạm ứng, thanh toán theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

5. Các thông tin khác.

- Để đánh giá đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị do các đơn vị chào giá so với yêu cầu của Bệnh viện TWQĐ 108, kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm theo đúng các hướng dẫn, yêu cầu tại các phụ lục đính kèm thông báo này. Các báo giá không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu tại các phụ lục thì Bệnh viện không có đủ căn cứ để tổng hợp, xem xét, quyết định.

   - Các Đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá và gửi kèm theo USB lưu trữ các tài liệu chào giá, cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp Trang thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Phụ lục 1: Dạnh mục mời chào giá: Tải tại đây 

Phụ lục 2: Bảng chào giá thiết bị: Tải tại đây 

Phụ lục 3: Thông số kỹ thuật: Tải tại đây 

Xem toàn thư mời: Tại đây

Chia sẻ