KÝ ỨC 108

Con gái Bộ trưởng xung phong vào chiến trường
14:52 28/08/2020
“Lá ngọc cành vàng” là từ để ví con cháu vua chúa và nhà quyền quí trong xã hội thời trước. Thời hiện đại, thậm chí thời Cách mạng, con cháu các “quan to”, cỡ như Bộ trưởng trở lên, cũng được ví như...
Quân y 108 thời ở rừng Việt Bắc
08:21 20/08/2020
Tháng 4 năm 1951,Quân y viện 108 được thành lập do Cục Quân y chỉ đạo. Viện thu dung tất cả những thương binh của mặt trận đường số 3, số 4 và Chiến dịch Biên giới Đông Khê và về đóng ở Yên Trạch...
Người Viện trưởng đầu tiên
08:06 20/08/2020
Ngày thứ tư, đúng hẹn, được Dược sĩ Nguyễn Trọng Châu phóng xe máy đưa tôi đến thăm Thủ trưởng cũ đã có một thời là Bác sĩ, Viện phó “Bệnh viện Thủy khẩu” trong chiến dịch giải phóng biên giới năm...
GS.TSKH Nguyễn Huy Phan: Người lính cụ Hồ
16:59 19/08/2020
Nguyễn Huy Phan, Ông sinh ngày 14 tháng 7 năm 1928 trong một gia đình trí thức tại quê hương cách mạng Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Ông vào tự vệ chiến đấu kiêm cứu thương đúng vào ngày Bác Hồ ra lời...
Ý nghĩa của những đơn vị máu
16:53 19/08/2020
Việc trở thành bác sĩ viện Bệnh viện TWQĐ 108, và lại là bác sĩ Khoa Truyền máu, dường như là một mối duyên, trong rất nhiều những mối duyên đã gắn bó tôi với bệnh viện, từ khi sinh ra cho tới tận...