Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 19/10/2020 đến 25/10/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 4803 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 19/10/2020 đến 25/10/2020 như sau:

Thứ 2 ngày 19/10/2020

Vào lúc 14h00 tại Phòng họp phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua đề cương đề tài khoa học cấp Bệnh viện của bác sĩ Phạm Văn Luận khoa Lao và Bệnh phổi – A5

Thứ 4 ngày 21/10/2020

Vào lúc 15h00 tại phòng họp Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua kỹ thuật mới của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản: “Kỹ thuật bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân vào buồng tử cung trong điều trị vô sinh”

Thành phần: Thường trực Hội động khoa học, các bác sĩ, kỹ thuật viên Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, phòng Kế hoạch tổng hợp , C9, C10, C12

Thứ 5 ngày 22/10/2020

Vào lúc 9h00 tại phòng họp Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi xét duyệt các báo cao của Bệnh viện tham dự Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện năm 2020

Thành phần: Các tiểu ban chuyên môn xét duyệt, các báo cáo khối Nội, Ngoại, Cận lâm sàng theo thông báo

Thứ 6 ngày 23/10/2020

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, tầng 9 Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học “Cập nhật phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, những thành công và thất bại” do báo cáo viên PGS.TS Vũ Ngọc Lâm khoa B8 trình bày

Thành phần: Thường trực Hội đồng Khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, hành chính trưởng, điều dưỡng trưởng toàn Bệnh viện và các đồng chí quan tâm

 

Chia sẻ