Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 09/11/2020 đến 15/11/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 5154 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 như sau:

Thứ 5 ngày 12/11/2020

- Vào lúc 14h00 tại Hội trường 2, tầng 9 cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi Hội thảo khoa học: “Chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn”

Thành phần: Ban Giám đốc, Bác sĩ Viện Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội, Khoa A5, A17, C5, C8 và các đồng chí quan tâm

 

- Vào lúc 14h00 tại Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy cơ quan diễn ra buổi thông qua kỹ thuật mới: “Tạo đường hầm sau xương ức bằng nội soi trong phẫu thuật thay thực quản bằng ống dạ dày điều trị ung thư thực quản” – Khoa B3-A

Kỹ thuật: “Ứng dụng phương pháp cung cấp oxy lưu lượng cao khi ngừng thở trong gây mê hồi sức tại Bệnh viện TWQĐ 108” – Khoa B5

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, các bác sĩ khoa B3-A, B5, Phòng Kế hoạch tổng hợp, C9, C10, C12

 

- Vào lúc 15h30 tại Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy cơ quan diễn ra buổi Xét duyệt nâng ngạch chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ năm 2020

Thành phần: Hội đồng Nâng ngạch, bãi miễn chức danh Sỹ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Khoa học Quân sự

 

Thứ 6 ngày 13/11/2020

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, tầng 9 cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với 2 báo cáo:

-Giải pháp hạn chế kê đơn không hợp lý trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 do Báo cáo viên PGS.TS Nguyễn Thành Hải – Đại học Dược Hà Nội

- Quản lý tương tác thuốc chống chỉ định khi kê đơn ngoại trú bằng Công nghệ thông tin và hoạt động dược lâm sàng do Báo cáo viên Thạc sĩ Phạm Văn Huy – Trưởng ban Dược lâm sàng

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn bệnh viện và các đồng chí quan tâm

 

 

Chia sẻ