Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 06/01/2020 đến 12/01/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 6560 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 như sau:

Thứ 2 ngày (6/01/2020)

Vào lúc 16h00 tại Hội trường 2 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học “Cập nhật vai trò hsTnT trong nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên”

Thành phần: Viện Tim mạch, Viện Cán bộ cao cấp, A11, A12, A16, C1-3

Chủ trì: PGS.TS Phạm Nguyên Sơn

Thứ 5 ngày (09/01/2020)

Vào lúc 13h45 tại Hội trường 2 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học “Theranostic trong ung thư thần kinh – nội tiết và ung thư tuyến tiền liệt”

Thành phần: Ban Giám đốc, các bác sĩ khoa A20, Viện Ung thư, theo giấy mời và csac đuồng chí quan tâm

Địa điểm: HT2

Chia sẻ