Bệnh viện TWQĐ 108 làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng Đại hội Đảng các cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng cấp trên, Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV, vào ngày 24-26/7/2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lần thứ XXXIV là sự kiện chính trị lớn, khẳng định sự kế tục xứng đáng bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đơn vị hai lần Anh hùng LLVTND; đồng thời đánh dấu bước phát triển vượt bậc, đưa Bệnh viện lên một tầm cao mới, tầm đẳng cấp quốc tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXIII, xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo 5 năm 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Kết quả Đại hội Đảng bộ Bệnh viện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để Bệnh viện tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị, huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, không ngừng đổi mới phong cách nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Bệnh viện khoa học, tiên tiến, văn hóa, Bệnh viện thông minh, mang tầm đẳng cấp quốc tế.

Họp tiểu ban văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV, Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp trực thuộc và cấp cơ sở. Với 91 tổ chức Đảng, trong đó có 09 đảng bộ, 48 chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Bệnh viện hoàn thành nội dung đại hội. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, các Đảng bộ, Chi bộ đã xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, xây dựng Bệnh viện khoa học, tiên tiến, văn hóa, Bệnh viện thông minh vươn tầm quốc tế” công tác chuẩn bị Đại hội cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện tích cực thi đua tập trung làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội.

2. Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện phải xác định Đại hội Đảng là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, phát huy truyền thống của Bệnh viện, bản chất tốt đẹp “Người chiến sĩ quân y cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao”.

3. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt của đại hội, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các mặt công tác phục vụ đại hội khác như trang trí, tuyên truyền, an ninh trật tự, bầu cử, hậu cần..v..v…

 4. Đối với các Đại biểu đảng viên dự Đại hội cần chuẩn bị chu đáo ý kiến tham luận tại Đại hội, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm tham gia xây dựng nghị quyết Đại hội và sáng suốt bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới đủ đức, đủ tài lãnh đạo Bệnh viện trong tình hình mới./.

Phẫu thuật thành công bệnh nhân “C.T.A, bệnh nhân mắc u xương cùng cụt khổng lồ trong dịp thi đua chào mừng Đại hội.

Mai Chi Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ