Thông qua đề cương đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bệnh viện tại khoa Dược

  10:29 AM 01/06/2023
Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại Phòng họp Khoa học Quân sự đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bệnh viện: “Triển khai hoạt động tư vấn sử dụng insulin của dược sĩ lâm sàng trên bệnh nhân đái tháo đường được quản lý ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”; “Nghiên cứu nâng cao chất lượng sử dụng thuốc chống đông thông qua can thiệp dược lâm sàng tại bệnh viện trung ương quân dội 108” và “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tại hệ thống nhà thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”, do Khoa Dược- Bệnh viện TWQĐ 108 là đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

Tại buổi báo cáo, đại diện chủ nhiệm các đề tài báo cáo các nội dung, mục tiêu và dự kiến kết quả nghiên cứu của từng đề tài.

 

Sau khi nghe báo cáo giới thiệu về nội dung nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đặt ra, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện - Chủ tịch Hội đồng đánh giá: các nghiên cứu có tính thời sự, kết quả nghiên cứu đề ra đem lại nhiều giá trị thực tế trong công tác quản lý, điều trị sử dụng thuốc ngoại trú và đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống nhà thuốc bệnh viện.  Chủ tịch Hội đồng nhất trí thông qua và yêu cầu các nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương nghiên cứu theo ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên trong Hội đồng.

                                                                                      Phòng KHQS

 

Chia sẻ