Thông báo: Lịch Sinh hoạt khoa học của các đơn vị trong Bệnh viện TWQĐ 108 từ ngày 8/7/2024 đến ngày 14/7/2024

  12:17 AM 08/07/2024
Phòng Khoa học Quân sự xin thông báo lịch Sinh hoạt khoa học của các đơn vị trong Bệnh viện từ ngày 8/7/2024 đến ngày 14/7/2024 như sau:

 

Link tham gia buổi sinh hoạt khoa học của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc: https://teams.live.com/meet/9515212009585?p=hS5c8yIOxQ5l2e5z

Kính mời các Quý đồng nghiệp quan tâm đến tham dự!

Theo thông báo số 984/BV-KHQS ngày 21/2/2024 của Bệnh viện, các đơn vị gửi thông tin lịch sinh hoạt khoa học trước 17h ngày thứ 6 hàng tuần theo mẫu form dưới đây

Link vào form gửi lịch sinh hoạt khoa học: https://bit.ly/shkh108  

hoặc quét QR code:

Toàn văn thông báo: Xem tại đây

Xin trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ