Thông báo: Các chương trình Hội nghị, Hội thảo diễn ra trong tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện

  05:08 PM 28/06/2024
Phòng Khoa học Quân sự xin thông báo lịch tổ chức các Hội nghị, Hội thảo trong tháng 7 năm 2024 như sau:

Kính mời các Quý đồng nghiệp quan tâm đến tham dự!

Chia sẻ