HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Hội nghị khoa học Dược lâm sàng Bệnh viện TWQĐ 108
09:53 27/09/2019
Ngày 25/9/2019, tại Hội trường 1 – Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức Hội nghị Khoa học Dược lâm sàng năm 2019 nhằm cập nhật các chuyên đề, báo cáo khoa học mới nhất của các nhà khoa học Việt Nam trong và...