Chương trình Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hành lâm sàng với các công nghệ laser tiên tiến” ngày 14/07/2024

  02:47 PM 01/07/2024

1. Thời gian: Ngày 14/07/2024.

2. Địa điểm: Hội trường 8 - Bệnh viện TWQĐ 108.

3. Hình thức: Trực tiếp.

4. Thành phần tham dự

4.1. Bệnh viện TWQĐ 108

- Ban Giám đốc Bệnh viện, Chỉ huy các Viện, Trung tâm, Khoa-Bộ môn, Phòng, Ban.

- Các bác sĩ chuyên ngành laser da liễu thẩm mỹ và các đồng chí quan tâm.

4.2. Bệnh viện Quân y và dân y

Các chuyên gia, bác sỹ chuyên ngành laser da liễu thẩm mỹ.

5. Nội dung chương trình 

 

Kính mời các Quý đồng nghiệp quan tâm đến tham dự!

 
Chia sẻ