Chương trình Hội thảo khoa học “Điều trị đích và cá thể hóa điều trị ung thư tế bào vảy vùng đầu cổ” ngày 13/06/2024

  10:50 AM 24/05/2024
Bệnh viện TWQĐ 108 thông báo chương trình Hội thảo khoa học: Điều trị đích và cá thể hóa điều trị ung thư tế bào vảy vùng đầu cổ như sau:

1. Thời gian: 14h00 - 16h30, ngày 13/6/2024.

2. Địa điểm: Hội trường 2 - Tầng 9 Cụm Công trình trung tâm - Bệnh viện TWQĐ 108.

3. Hình thức: Trực tiếp.

4. Thành phần tham dự 

4.1. Bệnh viện TWQĐ 108

- Ban Giám đốc Bệnh viện, Chỉ huy các Viện, Trung tâm, Khoa-Bộ môn, Phòng, Ban.

- Các bác sĩ Viện Ung thư, Trung tâm Sọ mặt và Tạo hình, Khoa Tai Mũi Họng và các đồng chí quan tâm.

4.2. Bệnh viện Quân y và dân y

Các bác sỹ Bệnh viện Quân y 103,  Bệnh viện 198/Bộ Công An, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội và các bác sĩ quan tâm.

4.3. Đại biểu nước ngoài: 01 đại biểu.

5. Nội dung chương trình

Kính mời các Quý đồng nghiệp quan tâm đến tham dự!

Chia sẻ