Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Chiều 29/4, Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021) đánh giá kết quả thực hiện và đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những năm tiếp theo.

Thiếu tướng PGS.TS.TTND Phạm Nguyên Sơn phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Tham dự Hội nghị có Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng thành phần cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Bệnh viện.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng PGS.TS.TTND Phạm Nguyên Sơn-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đã phát biểu báo cáo sơ kết, được biết, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Bệnh viện TWQĐ 108 đã đẩy mạnh 3 khâu đột phá về cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, thực hiện cải cách hành chính theo tiêu chuẩn chất lượng 9001-2015. Đặc biệt, Bệnh viện đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (01/4/1951-01/4/2021).

Những nội dung thiết thực của Chỉ thị 05 đã được Đảng ủy Bệnh viện lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, gắn chặt với từng nhiệm vụ công tác. Theo đó, giai đoạn 2016-2021, Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện kế hoạch chuyên môn với nhiều kết quả nổi bật, Bệnh viện đã khám hơn 4,8 triệu lượt bệnh nhân (BN), lượng BN được khám tăng hơn gấp 2 lần so với 5 năm trước; nhận điều trị nội trú hơn 400 nghìn BN tăng gần 150% so với 5 năm trước; Tỷ lệ sử dụng giường hàng năm vượt từ 127,4%-136,5%; tỷ lệ khỏi ra viện tăng dần; cấp cứu gần 310 nghìn ca tăng hơn 400% so với 5 năm trước.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 (Chỉ thị 87-CT/TW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương), Đảng bộ Bệnh viện đã đưa ra nhiều mô mình mới, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện NQTW4 (Khóa XII); chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tự phê bình và phê bình; nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Bệnh viện không ngừng được nâng lên.

Báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị đạt kết quả.

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chỉ thị của QUTW, BQP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyên mục “Gương sáng 108”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông của Bệnh viện.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, giáo dục chuyên đề hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Tuyên huấn phát hành. 

Thứ ba, triển khai việc xây dựng cam kết (kế hoạch) tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên hàng năm.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với NQTW4 (Khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, NQTW4 (Khóa XII) đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ sáu, Tổ chức tốt các hoạt động sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 và gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm trang trọng, chính quy, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện: Mai Hằng, Bùi Thuấn-Truyền thông Bệnh viện

Chia sẻ