Thông tư 222/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam


NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG TƯ 222/2017/TT-BQP tải tại đây!

Chia sẻ