TƯ LIỆU Y HỌC

Ưu việt của Cone beam CT so với phim Panorama
01:11 07/06/2018
Trong y học nói chung và nha khoa nói riêng đã có những tiến bộ vượt bậc nhờ sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, áp dụng các máy móc hiện đại trong chẩn đoán và điều trị. Hiện nay, Cone beam CT tạo ra...