Đội ngũ chuyên gia


BSCKII
Đoàn Ngọc Giang Lâm
Chức vụ:  Phó GĐ Trung tâm
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG