Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Đỗ Thiện Dân
Chức vụ:  Trợ lý
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học: HVQY; dài hạn, y đa khoa, (1983-1989).

- Sau ĐH: -Viện NCKH Y Dược LS 108: CKI Ngoại chung (1994-1996).

- HVQY: Thạc sỹ Ngoại chung (1998-2000). 

- Viện NCKH Y Dược LS 108: Tiến sỹ (2003-2006).

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1989 - 10/1990: Bác sỹ; hệ đại học - HVQY.

- 10/1990 - nay: Bác sỹ, phó CNK, PT chủ nhiệm khoa; khoa Y học thực nghiệm BV108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Định lượng hydroxyproline trong mô sẹo (2006). Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

- Cấu trúc mô bệnh học của các loại sẹo (2006). Tạp chí Y dược lâm sàng 108.

- Điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại bằng laser CO2, laser YAG kết hợp tiêm steroid tại chỗ (2006). Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

- Điều trị nevus of Ota bằng laser YAG-Q.switched (2012). Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

- Điều trị sẹo bằng laser Fractional CO2. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

- Điều trị sẹo mới, sẹo phì đại bằng laser YAG xung dài (2017). Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nevus of Ota bằng laser YAG-Q.switched (2017). tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

- Điều trị sẹo lồi mi mắt bằng laser CO2 đục lỗ, kết hợp tiêm steroid trong tổn thương: nhân một trường hợp sẹo lồi hiếm gặp (2017). Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Điều trị các u nhỏ trên da vùng mặt, cổ bằng laser CO2 (2000). Đề tài cấp bộ; tham gia. 

- Điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại bằng laser kết hợp triêm steroid tại chỗ (2004). Đề tài cấp bộ; Thư ký.

- Nghiên cứu điều trị sẹo mới, sẹo phì đại bằng laser YAG xung dài (2014). Đề tài cấp ngành. Chủ nhiệm đề tài.

- Nhiên cứu điều trị nevus of Ota bằng laser YAG- Q.switched (2015). Đề tài cấp ngành. Chủ nhiệm đề tài.

KHEN THƯỞNG