Đội ngũ chuyên gia


BSCKII
Chu Trọng Như
Chức vụ:  Phó GĐ Trung tâm
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG