Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Nguyễn Hồng Quân
Chức vụ:  Trợ lý
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1991-1997: Học bác sỹ đa khoa tại Học viện Quân Y
- 2003-2005: Học thạc sỹ: cao học nội thần kinh 12, Học viện Quân Y
- 2007-2011: Nghiên cứu sinh bộ môn Thần kinh - Viện NCKHYDLS 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997 - 2002: Bác sỹ tuyến đơn
- 2002 - 2010: Bác sỹ viện 354-TCHC- BQP
- 2011 - 2013: Bác sỹ Trung tâm Đột quỵ- Bệnh viện TWQĐ 108
- 2013: Bác sỹ khoa Nội thần kinh - Bệnh viện TWQĐ 108
- 2014 - nay: Phó chủ nhiệm khoa Nội thần kinh- Viện TWQĐ 108, Giáo vụ bộ môn Thần kinh - Viện NCKHYD lâm sàng 108, Phó tổng thư ký, ủy viên ban chấp hành hội Đột quỵ Việt Nam

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Tham gia viết trên 20 bài báo khoa học

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG