Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Vũ Viết Sáng
Chức vụ:  Trợ lý
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ 1986-1992: Bác sĩ đa khoa - Học viện Quân Y

- Từ 1998-2000: Học tại Bệnh viện huấn luyện Quân y Laveran-Cộng hòa Pháp

- Từ 2002-2004: Cao học Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới - Học viện Quân Y

- Từ 2007-2011: Nghiên cứu sinh Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới - Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108.

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

- Từ 1992-1998: Bệnh viện quân y 211

- Từ 1998-2000: Thực tập sinh y khoa tại Cộng hòa Pháp

- Từ 2000-2002: Bệnh viện quân y 211

- Từ 2002-2004: Học viên cao học tại HVQY

- Từ 2005-2007: Phòng Vệ sinh phòng dịch - Cục Quân y

- Từ 2007-2011: Nghiên cứu sinh tại Viện NCKHYDLS 108

- Từ 2011 Đến nay: Khoa Truyền nhiễm và Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Hiệu quả điều trị của phác đồ 3 thuốc đối với hệ miễn dịch và sự nhân lên của virus ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, Tạp chí Y học quân sự (2000), số 6, tr.22-25.

- Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện Flaviviridae và kỹ thuật Multiplex-PCR định típ virus Dengue trong huyết thanh bệnh nhân, Tạp chí Y học quân sự (2007), số 4, tr.39-43.

- Đánh giá một số chỉ số đông cầm máu ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue người lớn. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2009), tập 4, số đặc biệt 10/2009.

- Nghiên cứu sự thay đổi của các yếu tố đông máu trên bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue người lớn, Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2010), tập 5, số 5/2010.

- Nghiên cứu sự thay đổi của các chất kháng đông tự nhiên trên bệnh nhân sốt xuất huyết dengue người lớn. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2010), tập 5, số 5/2010.

- Thay đổi các chỉ số cầm-đông máu ở bệnh nhân sốt xuất huyết dengue. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2011), tập 6, số 2/2011.

- Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Gram âm tại bệnh viện Việt Tiệp năm 2014-2015. Tạp chí Y học Việt Nam (2015), tập 436, số đặc biệt, 11/2015.

- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm não-màng não. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2016), tập 11, số 2/2016.

- Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp và phát hiện gene kháng kháng sinh. Đề tài KC.10.43/11-15.

- Nghiên cứu ứng dụng PCR đa mồi trong chẩn đoán một số mầm bệnh gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp. Đề tài KC-10, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đánh giá kết quả bước đầu của viên giải độc gan Tuệ Linh trong hỗ trợ điều trị viêm gan mạn do HBV. Đề tài cơ sở cấp Bệnh viện.

- Nghiên cứu đánh giá mức độ xơ hóa gan bằng phương pháp Fibrotest trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính. Đề tài cơ sở cấp Bệnh viện.

- Significance of nucleic acid testing in diagnosis and treatment of postneurosurgical meningitis caused by multidrug-resistant Acinetobacter baumanii: a case report. Journal of Medical Report (2016).

- Đánh giá hiệu quả sử dụng khối tế bào gốc tủy xương tự thân điều trị bệnh xơ gan mất bù do HBV. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước "ĐTĐL.CN-45/15.04".

- Optimisation of quantitative miRNA panels to consolidate the diagnostic surveillance of HBV-related hepatocellular carcinoma. PLOS ONE (2018). https://doi.org/10.1371/jourrnal.pone.0196081.

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA  HỌC

 Đề tài cơ sở cấp Bệnh viện.

- Đánh giá kết quả bước đầu của viên giải độc gan Tuệ Linh trong hỗ trợ điều trị viêm gan mạn do HBV.

- Nghiên cứu đánh giá mức độ xơ hóa gan bằng phương pháp Fibrotest trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính. 

 Đề tài KC-10, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Nghiên cứu ứng dụng PCR đa mồi trong chẩn đoán một số mầm bệnh gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp.

  Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước "ĐTĐL.CN-45/15.04".

- Đánh giá hiệu quả sử dụng khối tế bào gốc tủy xương tự thân điều trị bệnh xơ gan mất bù do HBV.

KHEN THƯỞNG