Đội ngũ chuyên gia


PGS.TS.TTƯT
Đỗ Đức Cường
Chức vụ:  PT Chủ nhiệm Khoa
Email:  cuongcdha108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1979-1985: Học viên khóa Bác sĩ dài hạn 14, Học viện Quân Y

- 1997-1999: Chuyên khoa 1 X-Quang tại Bệnh viện TWQĐ 108 & Học viện Quân Y

- 2006: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

- 2016: nhận Phó Giáo Sư.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985-9/1988: Bệnh xá trưởng trường Kỹ thuật Pháo binh.

- Từ tháng 10/1988 đến nay: Khoa CĐHA - Bệnh viện TWQĐ 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu đặc điểm chụp CLVT đa lát cắt trong chẩn đoán độ xâm lấn và di căn hạch khu vực trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng. 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu vai trò của CT320 dãy trong chẩn đoán cơn đau thắt ngực ổn định. Nghiên cứu vai trò chụp cộng hưởng từ đánh giá độ xâm lấn và di căn hạch khu vực của bệnh nhân ung thư trực tràng

KHEN THƯỞNG

- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2016, 2018.