Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Nguyễn Đạo Tiến
Chức vụ:  Trợ lý
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học (Học viện Quân y): 1984-1991

- Cao học (Học viện Quân y): 1997-1999

- Tiến sĩ (Học viện Quân y): 2004-2009

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2000-10/2017: BS điều trị khoa A5

- 10/2017 - 4/2018: phó chủ nhiệm khoa C12

- 4/2018 -7/2018 : phụ trách chủ nhiệm khoa C12

- 7/2018 đến nay: PCN Khoa A5 - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu nồng độ interferon gamma và TNF-α, phản ứng mantoux ở bệnh nhân lao phổi và giá trị chẩn đoán của interferon gamma trong chẩn đoán lao phổi  (Tạp chí y dược lâm sàng 108, tập 4, số 10/2009).

- Đánh giá hiệu quả của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT trong chẩn đoán u phổi ngoại vi (Tạp chí y dược lâm sàng 108, tập 8, số 12/2013).

- Đánh giá kết quả gây dính màng phổi bằng bột talc dạng nhũ tương trong điều trị tràn dịch màng phổi ác tính (Tạp chí y dược lâm sàng 108, tập 8, số 12/2013).

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG