Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Phạm Trường Sơn
Chức vụ:  Trợ lý
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

9/1992 - 9/1999: Bác sĩ dài hạn  - Học viện Quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1999 - 9/2004: Bác sĩ nội trú- Học viện Quân y

- 9/2004 - 12/2011: BSĐT - Bệnh viện TWQĐ 108

- 12/2011 - Đến nay: Phó chủ nhiệm khoa - Khoa A2-A - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Đã có 12 công trình nghiên cứu được đăng tải tại các tạp chí chuyên ngành Nội Tim mạch: Tạp chí Y học thực hành, Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108, 16th Asean Congress of Cardiology, Journal of Cardiovascular Electrophysiology, World Journal of Nuclear Medicine.

- Tham gia báo cáo tại nhiều Hội nghị khoa học chuyên ngành Nội Tim mạch: Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc lần thứ XI,Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc lần thứ XII.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG