Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Nguyễn Thanh Tâm
Chức vụ:  Trợ lý
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1984-1990: Học viên Học viện Quân y.

- 1996:  BS chuyên khoa 1 Ngoại chung.

- 2000:  Cao học - Học viện Quân y 

- 2010:  Tiến sĩ - Học viện Quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1990-2/1992: BSĐT Khoa phẫu thuật bụng - Bệnh viện TWQĐ 108.

-  3/1992-9/1993: BSĐT Quân y đảo Sinh tồn, quần đảo Trường sa.

-  10/1993-01/2006: BSĐT khoa phẫu thuật bụng- Bệnh viện TWQĐ 108.

- 02/2006-01/2014: BSĐT Khoa Ngoại nhân dân- Bệnh viện TWQĐ 108

- 2009-2014: Phó CNK- Ngoại nhân dân- Bệnh viện TWQĐ 108

- 02/2014-6/2015 : BSĐT khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa- Bệnh viện TWQĐ 108 

-  6/2015 - Đến nay: Phó CNK - Khoa B3-A- Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Có nhiều bài báo được đăng trong các tạp chí khoa học chuyên nghành y học Việt nam

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Giá trị của kháng nguyên ung thư biểu mô phôi (CEA) trong chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi kết quả sau mổ đối với ung thư đại trưc tràng.

-  Nghiên cứu tổn thương hạch trong ung thư biểu mô đại trực tràng được phẫu thuật triệt căn.

KHEN THƯỞNG