Thông qua các kỹ thuật mới tháng 5 năm 2023

  04:00 PM 01/06/2023
Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2023, Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua các kỹ thuật mới của Khoa Miễn dịch - Khoa Miễn dịch dị ứng lâm sàng, Bệnh viện TWQĐ 108.

Báo cáo của Khoa Miễn dịch và Khoa miễn dịch dị ứng lâm sàng đề cập tới Bệnh lý dị ứng hiện nay được Tổ chức y tế thế giới (WHO) xếp vào hàng thứ tư trong các bệnh mãn tính, hiện đang tăng cao trên toàn thế giới, đặc biệt ở các nước đang trên đường hội nhập như Việt Nam. Để xác định dị nguyên gây bệnh cần có sự kết hợp giữa hỏi bệnh, khám lâm sàng và xét nghiệm. Do đó, Khoa Miễn dịch- Khoa Miễn dịch dị ứng lâm sàng báo cáo đề xuất triển khai 02 kỹ thuật mới về: “Xét nghiệm 53 dị nguyên gây dị ứng bằng kỹ thuật miễn dịch sắc ký”; Xét nghiệm 23 kháng thể kháng nhân (ANA 23 profile) chẩn đoán bệnh tự miễn bằng kỹ thuật miễn dịch sắc ký.

 

 

 

 

 

 

Thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện đánh giá cao tính khả thi của các kỹ thuật, giảm đáng kể chi phí điều trị, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện và thành viên Hội đồng đánh giá triển khai các kỹ thuật tận dụng tối đa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của Bệnh viện. Đề nghị các đơn vị chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện nội dung quy trình thực hiện theo ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và nhất trí cho triển khai kỹ thuật tại Bệnh viện.

Phòng KHQS

Chia sẻ