Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 29/08/2022 đến 31/8/2022

  08:59 AM 29/08/2022

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 3785 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 29/08/2022 đến 31/8/2022 như sau:

 

Thứ 4 ngày (31/08/2022)

Vào lúc 11h30 tại Hội trường 2 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi Hội thảo khoa học: "Cải thiện quản lý bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có bệnh tim mạch".

Chia sẻ