THÔNG BÁO

14:48 28/11/2023
Hiện tại, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc để phục vụ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tim trên người” thuộc đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”.
15:33 20/11/2023
Căn cứ nhu cầu sử dụng vị thuốc cổ truyền phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở, Bệnh viện Trung ương Quân đội đang triển khai xây dựng danh mục các vị thuốc cổ truyền sử dụng tại đơn vị.
16:55 13/11/2023
Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện 2024 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu của gói thầu số 02: Mua sắm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện
16:51 13/11/2023
Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện 2024 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu của gói thầu số 01: Mua sắm thuốc Generic cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện