Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi tuyển nhân viên lao động hợp đồng

Kế hoạch số 5952/KH-BV ngày 17/12/2020 của Bệnh viện TWQĐ 108 về việc tổ chức thi tuyển nhân viên lao động hợp đồng

1. Thi trắc nghiệm lý thuyết: Ngày 25 tháng 12 năm 2020 (Thứ 6)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

14h00 – 15h00

Thi trắc nghiệm lý thuyết

(Có DS ứng viên kèm theo)

Hội trường 1

(Tầng 9 Cụm Công trình trung tâm)

Tổ chuyên môn;

Tổ thư ký; Các ứng viên

 

   

 

 

 

* Ứng viên có mặt trước giờ thi 30 phút để thực hiện công tác chuẩn bị thi trắc nghiệm

 

2. Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên: Ngày 27 tháng 12 năm 2020 (Chủ nhật)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Buổi sáng từ

7h30

Dự kiến từ SBD 01 đến 160

Hội trường 5

(Tầng 9 Nhà Chỉ huy và Cơ quan)

Hội đồng thi tuyển;

Tổ thư ký; Các ứng viên 

Buổi chiều từ 13h30

Dự kiến từ SBD 161 đến 354

 

  

 

 

 

 

 

* Danh sách từng đợt ứng viên tham gia phỏng vấn theo các khoảng thời gian trong ngày sẽ thông báo cụ thể vào cuối buổi thi trắc nghiệm ngày 25/12/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ