Thiếu tướng Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy thuốc ưu tú Lâm Khánh

  02:05 AM 06/10/2018

 

Thiếu tướng Giáo sư -Tiến sĩ - Thầy thuốc ưu tú 

Lâm Khánh

Phó Giám đốc Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

- Tốt nghiệp Bác sỹ tại Học viện Quân y năm 1987.

- Đã Thực tập sinh khoa học tại Viện Sinh lý học quốc gia Nhật Bản chuyên ngành Từ não (MEG) và cộng hưởng từ thần kinh (Neuro MRI) năm 2002.

- Đã bảo vệ luận án Tiến sỹ tại viện Sinh lý học Quốc gia Nhật Bản chuyên ngành Từ não (MEG) và cộng hưởng từ thần kinh (Neuro MRI), được phong Phó giáo sư năm 2012.

- Đã qua các chức vụ: Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

- Hiện là Thiếu tướng - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa – Bộ Quốc phòng, là Chuyên viên Kỹ thuật của Cục Quân Y và là Ủy viên ban chấp hành Hội Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam. 

- Đã có hơn chục công trình nghiên cứu được đăng tại các tạp chí chuyên ngành Chẩn đoán Hình ảnh trong nước và quốc tế, chủ trì và tham gia 5 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp bộ.

- Là thành viên hội đồng khoa học, tham gia chủ toạ và báo cáo khoa học tại nhiều Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh của quốc gia và quốc tế.

- Đã và đang hướng dẫn nhiều NCS, thạc sỹ, bác sỹ nội trú và Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

- Đã tham gia với tư cách chủ tịch và uỷ viên của nhiều Hội đồng chấm luận án, luận văn tại Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại học Dược Hà Nội và Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

- Tham gia các hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ quốc phòng và Bộ Y tế.

- Các lĩnh vực quan tâm: Hình ảnh cộng hưởng từ não, chẩn đoán hình ảnh can thiệp, ứng dụng CT đa dãy trong chẩn đoán và điều trị…

Email: lamkhanh.himed@gmail.com

          khanhl@benhvien108.vn

Chia sẻ