Tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện, trong các ngày từ 25 đến 26-1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là bí thư, phó bí thư cấp ủy và đội ngũ cán bộ chính trị chủ trì tại cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh buổi tập huấn CTĐ, CTCT

Trong thời gian 2 ngày, lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề, gồm có nội dung công tác tư tưởng trong quản lý cán bộ, nhân viên, công tác giáo dục chính trị; một số nội dung, công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên huấn, công tác dân vận Bệnh viện, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy cơ sở; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

Nội dung bồi dưỡng công tác kiểm trả, giám sát cho cấp ủy chi bộ năm 2021 được triển khai tập huấn

Qua tập huấn, góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị.

Lớp tập huấn CTĐ, CTCT sẽ kết thúc vào ngày 26-1.

Thực hiện: Đức Khánh – Truyền thông Bệnh viện

Chia sẻ