Sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật

  05:04 PM 11/05/2015

Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là một trong những nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) thường gặp nhất. Nhiễm khuẩn vết mổ làm tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian nằm viện. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn giúp làm giảm đáng kể NKVM. Sử dụng kháng sinh dự phòng (KSDP) trong phẫu thuật đã được chứng minh là biện pháp đầu tiên và hiệu quả nhất trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ.

Hiện nay ở một số nước tiên tiến, việc sử dụng KSDP trong phẫu thuật đã trở thành thường quy. Tuy nhiên tại Việt Nam việc sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật còn rất hạn chế, có rất ít các nghiên cứu về sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật.

Chỉ định: Bệnh nhân phẫu thuật được phân loại phẫu thuật sạch và sạch nhiễm.Liên hệ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điện thoại: 04. 62784166

Chia sẻ