Quy trình khám dành cho đối tượng bảo hiểm

  11:56 AM 04/12/2018

Bước 1: Đăng ký khám tại cửa số 2, 
Bước 2: Sau đó khám tại các buồng theo từng mặt bệnh
Bước 3: Đi làm xét nghiệm 
Bước 4: Về buồng khám và nghe bác sỹ kết luận
Bước 5: Xuống cửa số 8 thanh toán và ra nhà thuốc số 2 lấy thuốc ra về hoặc vào viện điều trị theo chỉ định của bác sỹ 
Quy trình khám bằng hình ảnh
 
Chia sẻ