Nghiên cứu một số thay đổi miễn dịch và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng uống Methotrexate kết hợp chiếu tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm)


Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số thay đổi miễn dịch và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng uống Methotrexate kết hợp chiếu tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm).

Chuyên ngành: Da liễu

Mã số: 62720152

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Diễm Thúy

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS Đặng Văn Em

2. PGS.TS Lý Tuấn Khải

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Thống kê được một số yếu tố khởi động trong bệnh vảy nến.

2. Xác định thay đổi TCD4, TCD8, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ trước và sau điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng bằng uống Methotrexate liều thấp kết hợp chiếu tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm). Sau điều trị các cytokine đều chưa giảm rõ rệt mặc dù lâm sàng đã giảm tốt.

3. Đánh giá được hiệu quả điều trị của uống Methotrexate liều thấp kết hợp chiếu UVB-311nm trong điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng là có hiệu quả, ít tác dụng không mong muốn và tái phát ít hơn.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS


 

Thesis title: Research on immunological changes and the efficacy of combined methotrexate and narrowband UVB phototherapy in the treatment of psoriasis vulgaris.

Speciality: Dermatology

Code: 62720152

PhD student: Pham Diem Thuy

Supervisors:

1. Ass. Prof. Dang Van Em, MD, PhD

2. Ass. Prof. Ly Tuan Khai, MD, PhD

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of the new main scientific contribution of the thesis:

1. Indicated some possible trigger factors in psoriasis.

2. Investigated immunological changes in peripheral blood (CD4, CD8, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, and INF-γ) of patients with moderate and severe psoriasis vulgaris before and after the combined treatment of low-dose methotrexate and narrowband UVB phototherapy. After treatment, cytokine levels did not decrease in spite of a good clinical response.

3. Indicated that the combination of methotrexate and narrowband UVB phototherapy is a useful, safe, and effective treatment with a low recurrence rate for moderate to severe psoriasis.

Chia sẻ