Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng của hs-Troponin T, NT-proBNP, hs-CRP ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da thì đầu


Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng của hs-Troponin T, NT-proBNP, hs-CRP ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da thì đầu”

Chuyên ngành: Nội tim mạch                   

Mã số: 62720141

Họ và tên NCS: Dang Duc Minh

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

2. PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

Đơn vị đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Sử dụng thang điểm GRACE, TIMI kết hợp với nồng độ các chất hs-TnT, NT-proBNP và hs-CRP trong tiên lượng biến cố tim mạch và tử vong trên bệnh nhân NMCT không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da thì đầu

2. Sử dụng điểm cắt nồng độ hs-TnT, NT-proBNP và hs-CRP trong dự đoán biến cố tử vong trong vòng 6 tháng ở bệnh nhân NMCT không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da thì đầu.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “The study about the value change and prognosis of hs-Troponin T, NT-proBNP and hs-CRP in the patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction has been percutaneous coronary intervention in the first time”

Specialty: Cardiology Medicine

Code: 62 72 01 41

Name of graduate student: Dang Duc Minh

Science Instructors:

1. Assoc. Prof. PhD. Nguyen Tien Dung

2. Assoc. Prof. PhD. Pham Nguyen Son

Training facility: 108 institute of clinical medical and pharmaceutical sciences

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

1. Evaluation the change value of hs-TnT, NT-proBNP and hs-CRP, TIMI and GRACE score in the patients with with non-ST-segment elevation myocardial infarction has been percutaneous coronary intervention in the first time.

2. Using cut-off points for hs-TnT, NT-proBNP and hs-CRP concentration in predicting mortality event in deaths in patients with non-ST-segment myocardial infarction within 6 months.

 

Chia sẻ