Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương”

Chiều ngày 11/3/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp nghiệm thu đề tài độc lập cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính (CLVT), cộng hưởng từ (CHT) và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) do chấn thương” – Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lâm Khánh – Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 Đề tài được tiến hành với 3 mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh CLVT và CHT ĐRTKCT ở người bình thường và bệnh nhân tổn thương ĐRTKCT do chấn thương; Xác định giá trị của CLVT và CHT trong chẩn đoán tổn thương ĐRTKCT, có đối chiếu với phẫu thuật. Nghiên cứu những biến đổi về điện thần kinh ở những bệnh nhân tổn thương ĐRTKCT do chấn thương.

Nghiên cứu đã nêu bật được những giá trị của CLVT, CHT và điện thần kinh trong chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh nhân có tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương và đã xây dựng được các quy trình chuẩn trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh canh tay do chấn thương bằng cộng hưởng từ, CLVT và điện thần kinh.

 

Những kết quả đã đạt được của đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao với sự chuẩn bị công phu, phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia giỏi có nhiều kinh nghiệm và có máy móc hiện đại như máy cắt lớp vi tính 512 dãy, máy cộng hưởng từ 3.0Tesla không tiếng ồn....nên kết quả đạt được có độ chính xác, độ tin cậy và có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao. Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng thống nhất kết quả đề tài đạt được nghiệm thu ở mức Xuất sắc.

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ