Nghiệm thu đề tài cấp Bệnh viện: “Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng kết hợp alpha blocker và ức chế 5-alpha reductase”

Chiều ngày 4/2/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bệnh viện: “Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng kết hợp alpha blocker (doxazosin) và ức chế 5-alpha reductase (dutasteride)” – Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Triệu – Đơn vị chủ trì: Viện Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội.

Đề tài được tiến hành với 2 mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt điều trị tại Khoa Nội cán bộ và Khoa Cán bộ cao cấp, Bệnh viện TWQĐ 108; Đánh giá hiệu quả của phác đồ phối hợp hai nhóm thuốc alpha blocker (doxazosin) và ức chế 5-alpha reductase (dutasteride) trong điều trị bệnh tăng sản lành tính tuyến tiền liệt.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Những kết quả đã đạt được của đề tài đã được Hội đồng Khoa học Bệnh viện đánh giá cao với phương pháp nghiên cứu khoa học và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia giỏi có nhiều kinh nghiệm và có cơ sở vật chất hiện đại....nên kết quả đạt được có độ chính xác, độ tin cậy và có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn tốt. Hội đồng khoa học đã thống nhất nghiệm thu đề tài ở mức “Đạt”.

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ