Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước

Vào lúc 14h00, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: "Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị đột quỵ não" do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của GS.TS Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Nguyễn Văn Tuyến trình bày báo cáo. Sau báo cáo tóm tắt, các thành viên Hội động nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, GS.TS Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đồng ý với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí đề tài đạt “Xuất sắc” ở cấp cơ sở, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện để gửi hồ sơ lên nghiệm thu cấp Nhà nước .

Chia sẻ