Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương”

Chiều ngày 23/12/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã họp nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính (CLVT), cộng hưởng từ (CHT) và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) do chấn thương” – Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lâm Khánh – Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 

Đề tài được tiến hành với 3 mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh CLVT và CHT ĐRTKCT ở người bình thường và bệnh nhân tổn thương ĐRTKCT do chấn thương; Xác định giá trị của CLVT và CHT trong chẩn đoán tổn thương ĐRTKCT, có đối chiếu với phẫu thuật. Nghiên cứu những biến đổi về điện thần kinh ở những bệnh nhân tổn thương ĐRTKCT do chấn thương.

Nghiên cứu đã nêu bật được những giá trị của CLVT, CHT và điện thần kinh trong chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh nhân có tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương.

 

Những kết quả đã đạt được của đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao với sự chuẩn bị công phu, phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia giỏi có nhiều kinh nghiệm và có máy móc hiện đại như máy cắt lớp vi tính 512 dãy, máy cộng hưởng từ 3.0Tesla không tiếng ồn....nên kết quả đạt được có độ chính xác, độ tin cậy và có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao. Đây thực sự là tài liệu khoa học quý cho các bệnh viện khác tham khảo. Hội đồng khoa học thống nhất cao đề nghị cho đề tài tiếp tục được nghiệm thu cấp Bộ quốc phòng.

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ